Paul Si Sotong Kurita World Cup 2010

Sebagaimana yg kita tahu, syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam apa juga bentuk sama ada perkataan, pegangan, perbuatan dan iktiqad iaitu dengan menjadikan suatu yang lain iaitu makhluk bernyawa atau tidak sekutu bagi Allah.
Syirik dibahagikan kepada dua iaitu syirik khafi (tersembunyi) dan syirik jali (terang dan nyata). Di sini, kita akan sentuh syirik khafi. Syirik khafi ialah syirik yang kecil dan tersembunyi yang menyebabkan hilang atau luputnya pahala seseorang. Syirik itu banyak berkaitan dengan perbuatan riak di dalam beramal atau melakukan sesuatu perkara. Maksud syirik di dalam beramal ialah menunjuk-nunjuk ketika beramal atau riak di dalam beramal.
Continue reading “Paul Si Sotong Kurita World Cup 2010”

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑